Select Page

Demokratisk folkeparti

Et politisk parti som setter det norsk folk først!

ps. lenkene under seksjonen “Formålsparagraf” fungerer ikke da sidene disse punktene henviser til ennå ikke er klare.