Select Page

bli medlem

Meld deg inn i Demokratisk Folkeparti og bli med i vår bevegelse for nasjonal selvråderett og kontroll.

Fyll ut skjemaet for innmelding og betal inn meldlemskontingenten til konto nummer 4750 688 4558. Husk å merke giro med navn, slik at vi får oppdatert lista over betalende medlemmer.

Kontingenten er satt til kr. 100 per år

Studenter og trydede betaler halv pris kr 50 per år.

Vi har konto 4750 688 4558

Innmeldingsskjema

Student / trygded